ROB Units (Gent): 09 369 42 36       ROB Units (Brussel) 02 223 43 07

logo-robunits

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring omvat het verwerken van uw persoonlijke gegevens als onderdeel van uw bezoek aan de website https://www.robunits.be, uitgebaat door Rob Units BV (hierna ook “wij” of “ons”) en als onderdeel van uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax of social media.

Wij dragen zorg voor uw privacy en zijn verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. De gegevens die u via deze kanalen invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Wij opereren steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 en de wet van 13 juni 2005 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring bieden wij u meer inzicht over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website en via de bovenvermelde communicatiekanalen.

 

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Rob Units BV, Autostrade A12 17, 1840 Londerzeel met ondernemingsnummer 0463 769 470, RPR Brussel, is de entiteit die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens zoals beschreven is in dit privacybeleid (hierna: "Rob Units, "wij", "ons", "onze"). Dit privacybeleid kan regelmatig worden gewijzigd om het accuraat te houden en in overeenstemming met de wetgeving. Als dit gebeurt, wordt u vriendelijk verzocht om kennis te nemen van de wijzigingen en ermee akkoord te gaan. Als u de wijzigingen niet accepteert, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@robverhuur.be. Als we niet binnen drie werkdagen nadat de wijzigingen in het privacybeleid op onze website zijn aangekondigd, een dergelijke e-mail van u ontvangen, wordt u geacht alle dergelijke wijzigingen ondubbelzinnig te hebben aanvaard.

Wanneer naar bepaalde wet- en regelgeving wordt verwezen, omvat deze verwijzing ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van die wetten of voorschriften.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Rob Units BV, Autostrade A12 17, 1840 Londerzeel met ondernemingsnummer 0463 769 470, RPR Brussel, (hierna: "Rob Units", "wij", "ons", "onze"). U kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@robverhuur.be

 

  1. Verwerking van de persoonsgegevens

Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mede te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken zoals bepaald in deze privacyverklaring.

 

2.1. Verzameling van de persoonsgegevens

Via deze website www.robunits.be worden persoonsgegevens (waaronder uw naam en e-mailadres) over u verzameld wanneer u een contactformulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, wanneer u een offerte aanvraagt en wanneer u bestellingen plaatst.

Na de gegevensverzameling registreren wij bij uw bezoek aan onze website uw IP-adres, uw browsevoorkeuren en besturingssysteem, technische informatie die is gekoppeld aan het apparaat dat u gebruikt, algemene identiteitsinformatie die u ons verstrekt, de inhoud en technische details van uw communicatie, uw voorkeuren voor het ontvangen van onze communicatie, de externe website die u heeft doorverwezen. We registreren ook informatie over uw surfgedrag, zoals de datum en tijd van elke door u bezochte pagina, hoe lang u een pagina bezoekt, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een pagina bezoekt.

Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verbetering van onze website.

De persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van u. Het kan gebeuren dat we aanvullende informatie ontvangen over uw voorkeuren en surfgedrag van partners zoals Google of Facebook of Linkedin. Als u meer informatie wenst over de persoonlijke gegevens die deze partijen over u verwerken en beschikbaar stellen aan anderen, wordt u verzocht om hun privacybeleid te raadplegen:

2.2. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens die door u via de website worden meegedeeld en door ons worden verzameld, enkel om de gevraagde informatie te leveren, uw bestelling uit te voeren, de gevraagde nieuwsbrieven te sturen en onze website te verbeteren.

Nadat u een bestelling heeft geplaatst, kunnen wij uw e-mailadres ook aanwenden om marketinggerichte en commerciële informatie te versturen over onze producten en diensten, met name voor persoonsgerichte communicatie. Rob Units zal u alleen via e-mail of andere digitale communicatiekanalen, nieuwsbrieven en andere advertenties sturen als u expliciet heeft ingestemd met het ontvangen van dergelijke boodschappen.

Rob Units verwerkt uw persoonlijke gegevens om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie,die u aanvraagt via de website, e-mail, telefoon, fax en sociale media.

 

2.3. Partijen die toegang hebben tot de persoonsgegevens

Onze algemene benadering is dat we uw persoonlijke gegevens niet delen met derden. Soms is het echter onvermijdelijk dat derden uw persoonlijke gegevens ontvangen. Serviceproviders die ons helpen de website aan u aan te bieden, kunnen uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden ontvangen en verwerken. Deze externe partijen mogen uw persoonlijke gegevens alleen namens Rob Units verwerken na uitdrukkelijke schriftelijke instructie. Alle externe partijen moeten zich houden aan de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens.

 

Rob Units kan uw persoonsgegevens ook verwerken voor het behoud van de rechtmatige belangen van Rob Units, indien en wanneer uw registratie bij of gebruik van de website kan worden beschouwd als (a) een schending van het Cookiebeleid of de intellectuele eigendomsrechten, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de website of voor een van de onderliggende systemen van Rob Units als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadwillende code, of (c) op welke manier dan ook hatelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, kwetsend of op een andere manier illegaal.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van een onwettige handeling of misdaad die door u is begaan door uw gebruik van de website.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

De persoonsgegevens kunnen door ons eveneens worden verwerkt in een land buiten de Europees Economische Ruimte.

Wij wijzen u op het feit dat de door u op publieke plaatsen geposte gegevens, zoals informatie op een blog of commentaren op een discussieforum, door iedereen kan geconsulteerd worden.

 

  1. Wat maakt de verwerking van uw persoonsgegevens legitiem?

De wet vereist dat wij aangeven welke wettelijke basis we gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit kan omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven, wij verplicht zijn dit te doen omwille van wettelijke bepalingen of met het oog op de legitieme belangen van Rob Units, die zijn:

• bescherming van onze website, sociale media, producten en diensten tegen misbruik en illegale activiteiten;

• verbeteringen aan de website, sociale media, producten en diensten;

• marketing en algemene commercialisering van onze producten en diensten.

 

  1. Gebruik van uw e-mailadres

Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor de bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens worden verkocht of verhuurd aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door ons te contacteren via info@robverhuur.be .

 

  1. Gebruik van cookies

Op deze website worden zogenaamde “cookies” (kleine deeltjes informatie die door de browser op de computer van de klant worden opgeslagen) gebruikt. De cookies zijn slechts van tijdelijke aard en worden gewist van zodra de klant de browser afsluit. Deze cookies worden enkel gebruikt om de klant op deze website te laten navigeren. Het gebruik van cookies kan door de klant worden uitgeschakeld via de instelling van uw webbrowser. Het is echter mogelijk dat deze website dan niet meer correct functioneert.

 

  1. Wat zijn de kwaliteitsgaranties omtrent uw persoonlijke gegevens?

We verwerken alleen de  persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden die hierboven vermeld zijn en alleen zolang als nodig is of tot het moment waarop u uw toestemming voor verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrond van toepassing is die ons in staat stelt verder te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

We garanderen ook dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. Rob Units neemt maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal. Toegang door personeel van Rob Units is alleen op basis van need-to-know en onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt dat beveiliging alleen inspanningsverplichtingen zijn die nooit 100% kunnen worden gegarandeerd.

Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming kan betekenen dat u de hele of een deel van de website, sociale media en andere communicatie niet langer kunt gebruiken.

 

  1. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om kosteloos te vragen welke persoonsgegevens door ons werden verzameld. U kunt desgevallend de gegevens kosteloos laten corrigeren of schrappen. U heeft het recht om zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

U heeft bovendien het recht om de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, in leesbare vorm te ontvangen. U dient zich bij het contacteren hieromtrent wel afdoende te identificeren.

Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@robverhuur.be.

Als u niet tevreden bent met de reactie van Rob Verhuur, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

 

  1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 31 oktober 2018.

 

  1. Contactgegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zien wij toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens. Voor verdere inlichtingen of opmerkingen:

Adres: Autostrade A12 17 – 1840 Londerzeel
E-mailadres: info@robverhuur.be
Telefoonnummer: 09/369 42 36 - 02/223 43 07