ROB Units (Gent): 09 369 42 36       ROB Units (Brussel) 02 223 43 07

logo-robunits

Huurvoorwaarden

Lees hier de huurvoorwaarden als pdf.

We sommen de meest praktische bepalingen ook nog eens afzonderlijk op:

  • Wanneer u voor de eerste keer huurt, vragen we om maximaal 3 maanden huur vooraf te betalen.
  • De klant zelf dient de unit te verzekeren tegen brand en diefstal.
  • Gelieve beschadigingen of mankementen zonder verwijl aan ons kenbaar te maken. Herstellingskosten uitgevoerd door derden kunnen niet in mindering gebracht worden van de huurprijs.

  • Een container meldt u schriftelijk af via e-mail. Na ontvangst van de afmelding, beëindigen we de gevraagde huurperiode en wordt de unit zo snel mogelijk afgehaald.‚Äč Wanneer de container op een specifiek tijdstip weg moet zijn, weten we dit best 2 weken vooraf. 

    Vermeld bij de afmelding steeds: uw firmanaam en contactpersoon, aantal containers, einde gebruiksduur

  • Voor de afhaling moet de elektriciteit en het water afgekoppeld zijn. Sanitaire units moeten gereinigd zijn. Schoonmaakkosten achteraf worden aangerekend.

  • De werf is toegankelijk voor levering en afhaling. Een eventuele vergunning of parkeerverbod moet de klant voorzien.
  • Wanneer de unit beschadigd/defect is voor gebruik, gelieve ons dit te melden op het nummer 09/369 42 36 of via uw contactpersoon. Als de klant schade toebrengt aan de gehuurde unit, staat hij zelf in voor de vergoeding van de herstelling of de schade.